نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   مقطع کاردانی

کاردانی حرفه‌ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی

تعریف و هدف: از آنجایی که ترجمه آثار مکتوب و خضوضا متون رسمی هر کشور از جهات مختلف (تجارتی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و… است) بسیار حائز اهمیت می باشد، دقت نظر در ترجمه صحیح، منطبق بر متن و دور از ایهام و ابهام در کنار رسایی و وضوح آن وظیفه هر مترجم آثار مکتوب و […]

کاردانی فنی نرم‌افزار – برنامه‌سازی کامپیوتری

معرفی کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتری   امروز علم نرم افزار کامپیوتر به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت عدم توجه به آن زیان های ناشی از سرمایه گذاری عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف مورد نظر را باید تحمل نمود. به عبارت دیگر فعالیت های مربوطه […]

کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده

معرفی کاردانی فنی فناوری اطلاعات گرایش اینترنت – شبکه های گسترده   با گذر زمان و پیشرفت دانش در زمینه اینترنت، شبکه اینترنت تبدیل به یکی از نیاز های روزمره بشر گردید. این روزها تمام کارها اعم از کارهای اداری، علمی، خدماتی، تحقیقاتی و.. نیازمند این شبکه گردیده که تمام سازمان ها و ارگان ها […]

کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی

معرفی رشته کاردانی امورفرهنگی   تعریف و هدف : دستبابی به توسعه ، لازمه پیشرفت در همه شئون اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است اگر چه توسعه در همه این امور لازم و ملزوم یکدیگرند لیکن تحول فرهنگی موافق توسعه زمینه ساز توسعه است. چرا که انسانها به عنوان عاملان محوری توسعه […]

کاردانی حرفه‌ای طراحی لباس

معرفی رشته کاردانی طراحی لباس   تعریف و هدف : امروزه طراحی ، تولید و مصرف لباس یک نیاز اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه با توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته و ارتقاء کمی و کیفی در امر طراحی و تولید متنوع و صادرات انواع لباس و اثر گذاری بر فرهنگ و اقتصاد سایر کشورها،سالانه عواید […]

کاردانی حرفه‌ای روابط عمومی

معرفی رشته کاردانی روابط عمومی   تعریف و هدف : دولتها، سازمانها و نهادها همواره برای پی بردن به خواسته ها ، نیازها و منویات مخاطبان خود و همچنین رویارویی با شرایط بسیار متحول و گوناگون محیطی ناچار هستند که خودشان را با آنها وفق دهند و از این رو جایگاه و اهمیت واحدهای روابط […]

بالا