نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   ثبت نام و انتخاب واحد
علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران 3

تمدید زمان انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۰

به اطلاع می رساند با توجه به اختلال بوجود آمده در سامانه هم اوا در طی ۴۸ ساعت گذشته، انتخاب واحد نیمسال تابستان ۱۴۰۰ دانشجویان تا ساعت ۲۳:۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تمدید گردید

علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران 3

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹۱ و ۹۹۲

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹۱ و ۹۹۲ ضمن اجباری بودن اخذ واحد در تابستان به اطلاع میرساند انتخاب واحد ترم تابستان از ۲۲ الی ۲۶ تیرماه در سامانه هم آوا فعال و نسبت به انتخاب واحد دروس مشخص شده در سامامه اقدام نمایند و نیاز به مراجعه به دانشگاه نمی باشد و در صورت بروز […]

بالا