نسخه آزمایشی
۱۱۳ بازدید

شرح وظایف :

 • شناسایی نیروهای مستعد برای پذیرش مسئولیت های کانونی
 • برگزاری انتخابات سالانه کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
 • تهیه شیوه نامه های اجرایی و اساس نامه های مرتبط کانون های دانشجویی
 • ارتباط صمیمی با دانشجویان و اعضای کانون ها و تشکل های دانشجویی و شناخت موانع و مشکلات
 • همکاری مستمر با سایر واحدها و کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی
 • برگزاری جلسه ماهانه با دبیران کانون های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی
 • سرویس دهی و تأمین نیازهای فرهنگی اجرایی کانون ها به تفکیک نوع و شکل مطالبات
 • مستند سازی و تهیه گزارش مصور از فعالیت های حوزه
 • انعکاس اخبار و اطلاع رسانی به موقع و مطلوب پیش از آغاز فعالیت از طریق هماهنگی با روابط عمومی
 • شرکت در جلسات و دوره های تعریف شده از سوی اداره کل فرهنگی وزارت علوم
 • پاسخ گویی نسبت به حسن انجام کار به مافوق و انجام امور محوله

برای آگاهی بیشتر، فایل آیین نامه تشکیل کانون های فرهنگی را از لینک زیر دانلود کنید:

بالا