نسخه آزمایشی
۷۸۰ بازدید

شماره تلفن های مرکز: ۶۵۴۳۶۸۱۹ و ۶۵۴۳۶۶۷۰ و ۶۵۴۳۶۸۲۰

فکس: ۰۲۱۶۵۴۳۶۶۶۰

کد پستی : ۳۱۶۴۳۵۶۵۹۹

 

شماره تلفن های داخلی مرکز:

  • بایگانی و امور پرونده ها ۱۰۷
  • اداره فارغ التحصیلان ۱۰۴
  • امور مالی ۱۰۶
  • کارشناس آموزش ۱۰۵
  • مدیر آموزش ۱۰۲
  • مدیر حراست ۱۰۱
  • اداره امور فرهنگی و دانشجویی ۱۱۸
  • دفتر حوزه ریاست ۱۲۱

 

 

 

بالا